กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และนางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์
จำนวน 2 คน ได้แก่
1.นายโสภณ แสงอยู่ ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบางจานวิทยา
2.นางสิรินทร์ นาคเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี