กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สถานพยาบาลประจำตำบล ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล)กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สถานพยาบาลประจำตำบลในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี