กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 930 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี

13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 930 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี