การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประหยัด จันทรสุขโข ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย คณะกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.1 , 2 และ สพม.พบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไป