การจัดกิจกรรม 5ส. ของสำนักงาน

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักงาน โดยกิจกรรมจะดำเนินการในทุกวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์