การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.ชูศักดิ์  ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสอบฯ ภาค ก   ณ  สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  โดยมีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ณ จำนวน 62 ราย มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 58 ราย ทั้งนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้มีการตามมาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่