การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 2565 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิ๊ก

ประกาศเจตนารมณ์ใช้รถราชการ

บันทึกประกาศเจตนารมย์การใช้รถราชการ