การตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ

30 พฤศจิกายน 2564 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำโดย

ผอ.สุพรรณภา ศักดิ์ทอง ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ ในการเปิดการเรียนการสอน

แบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของ ร.ร.อรุณประดิษฐ ร.ร.อนุบาลศศิมา ร.ร.กวดวิชาบ้านครูหมี ร.ร.ราษฎร์วิทยา

ร.ร.เซนต์โยเซฟเพชรบุรี และ ร.ร.สอนขับรถยนต์เพชรบุรี