การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง

2 มิถุนายน 2564 นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และนางเตือนใจ รอดภัย นักวิชาการศึกษา ชนพสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีรอง ผอ.ซารีญา ม่วงอุมิงค์ และคณะกรรมการผประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ให้การต้อนรับ/นำเสนอผลการดำเนินงานและรับการนิเทศ ติดตามผล