การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 13 ราย รายละเอียดดังนี้
1. บรรจุและแต่งตั้ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 8 ราย
2. บรรจุและแต่งตั้ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 2 ราย
3. บรรจุและแต่งตั้ง สพม.เพชรบุรี จำนวน 3 ราย

โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและให้โอวาทการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี