การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 รอบ 2 จำนวน 38 ราย

28 เม.ย.65 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 รอบ 2 จำนวน 38 ราย โดยกล่าวแสดงความยินดี ..ขอให้คุณครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน และได้เชิญนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ร่วมชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสวัสดิภาพต่างๆ ที่คุณครูจะได้รับ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี