การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 6 วันที่ 14 กันยายน 2565 จำนวน 14 ราย รายละเอียดดังนี้
1. บรรจุและแต่งตั้ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
2. บรรจุและแต่งตั้ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 7 ราย
3. บรรจุและแต่งตั้ง สพม.เพชรบุรี จำนวน 1 ราย