การประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

20 ธค.64 เวลา 9.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน เพื่อติดตามผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ ศธจ.เพชรบุรี