การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี