การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวนุศรา อยู่เย็น เจ้าหน้าที่คุรุสภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(ประธานจังหวัดเพชรบุรี) นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้นางเครือชุลี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในฐานะผู้ประสานงานของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดต่อไป