การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

นายประหยัด จันทรสุขโข เป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี