การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี