การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 วันจันทร์ ที่16 พฤศจิกายน 2563​ เวลา09:30น.​ ณ​ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี​ โดยมีนางสาวเอกรัตน์​ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี​ เป็นประธานในการประชุม