การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 (กำหนดสอบ 12 กพ.65) ชั้น ม.3 (กำหนดสอบ 13 กพ.65) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย.. โดยนายสมสันต์ ลือกำลังศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม