การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​๙/๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๙:๐๐​ น.​ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ​ กลิ่นงาม เป็นประธานครั้งนี้