การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีhttps://drive.google.com/drive/folders/1GIJ06awhg5qdNMFwvYzdADH7gfPyYnoT?usp=sharing