การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพัชราลัย  พงษ์เผือก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี