การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

ภาพ/ข่าว : ฐิติกา