การประชุมผู้บริหารรร.เอกชนนอกระบบ. เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดเพชรบุรี

        นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารรร.เอกชนนอกระบบ. เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดเพชรบุรี. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : วีรยา                                                                                    ข่าว/ผู้เผยแพร่ : ฐิติกา