การประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง