การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา13.30​ น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ