การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​11/2564

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​11/2564 โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี