การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​12/2564

วันพฤหัสบดี ที่14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​  ครั้งที่​12/2564 โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี