การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​๙/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

วันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา๑๓:๓๐​ น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​๙/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ