การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​15/2565

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​15/2565 โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ วันจันทร์ ที่31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี