การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​12

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​12/2564 โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ