การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

วันพุธ ที่ 8 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 09:0๐​ น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ