การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางพัชรา แย้มสำราญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยมีดร.นิกูล ประทีปพิชัย และนางนุติยาพร วงษ์เณร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์(โรงเรียนวังตะโก) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี