การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

*** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    คลิ๊ก

 

*** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๖          คลิ๊ก 

 

*** คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    คลิ๊ก