การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุราชการตั้งแต่ 6 – 25 ปี สมัครรับการพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ KHURU Online (http://www.nidtep.go.th/khuruonline/) โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2566 พัฒนาระหว่างวันที่ 5 – 21 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2566 พัฒนาระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2566

เมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรจำนวน 12 ชั่วโมงแล้วรับวุฒิบัตรได้ทันที

สำหรับผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครเข้ารับการพัฒนาได้ที่นี่ คลิก

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารและติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่ม Facebook ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023

ขั้นตอนการสมัคร อบขั้นตอนการสมัคร