การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ  เพื่อมอบนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2566 ซึ่งได้มีการร่วมกันพิจารณาโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประมวลภาพกิจกรรม