การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการคัดเลือก