การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดการอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา