การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งรอง ผอ.รร.วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.ตำแหน่งรอง ผอ.รร.บ้านท่ายางฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.ตำแหน่งรอง ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.เพชรบุรี 4.ตำแหน่งรอง ผอ.รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี สพม.เพชรบุรี