กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยกำหนดจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 37 คน เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้