กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 19/9/65
“ติดดินเพื่อ ชาวสยาม ทุกคามเขต
ต่างพระเนตร แทนพระกรรณ นั้นสูงค่า
สุจริต ใส่ใจ รับใช้ประชา
สมภาคภูมิ กับคำว่า ข้าราชการ”