กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
? สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี