กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
📌 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี