กิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์
27 ธ.ค.64 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี