กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐฎชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีฯ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยพร้อมเพรียงกัน