รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

10 ก.พ. 64 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรี มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สมควร ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน 2 ท่าน 1) นายโสภณ แสงอยู่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สอนวิชาดนตรี โรงเรียนบางจานวิทยา สังกัด สพม.เขต 10 2) นางสิรินทร์ นาคเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษ สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 …ภาพ/ข่าว ทีมงาน ปชส.ศธจ.