คำถวายสัตย์ปฏิญาณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน