คู่มือการใช้งาน ระบบกำหนดรหัสประจำตัววผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

คู่มือการกำหนดรหัสเด็กติด G