จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๕ ปีที่ ๓

นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 15/2565 ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1. สถานศึกษาสถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 2. นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับ ม.ปลายขนาดใหญ่ ได้แก่ น.ส.ฑิฆัมพร  จุลชาติ โรงเรียนคงคาราม,  ระดับ ม.ปลายขนาดกลาง ได้แก่ น.ส.ใบเฟิร์น  มีผล    โรงเรียนป่าเด็งวิทยา, ระดับ ม.ปลายขนาดเล็ก ได้แก่ น.ส.เพชจิรา เชยกลิ่น โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สังกัด สพม.เพชรบุรี