จัดส่งแผนที่ (mapping) แสดงลักษณะเฉพาะ(จุดขาย) ของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน

      วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ประประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ส่งมอบแผนที่ (mapping) แสดงลักษณะเฉพาะ(จุดขาย) ของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอแกงกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
ภาพ/ข่าว/เผยแผร่…ฐิติกา