จิตอาสาฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่4 ตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาพ/ข่าว..ศุภาพิชญ์